Her finder du referater af forårets jagter løbende som de afholdes 

Referat: Generalforsamling Jydsk Jagtrideklub

Skanderborghus 2. februar 2018
Kim Schewing-Christensen byder velkommen – er glad for at så mange ønsker at deltage i årets Generalforsamling
Kim oplyser at Henriette Kristensen har valgt at trække sig fra bestyrelsen, så derfor skal der også vælges 2 nye ind i bestyrelsen, når vi kommer til valget.
Bestyrelsen forslår Severin Lassen som ordstyrer – der klappes.
Severin takker for valget. Konstaterer at der er indkaldt rettidigt. Dagsorden læses op
Bestyrelsens beretning – fremlagt af Kim Schewing-Christensen
Beretning.
Jagtsæson 2017 har som sædvanligt budt på en række gode jagter og hyggelige stunder, 2017 må desværre også huskes for en masse regn og tungt jagtterræn, men en opgave vore jagtlæggere løste på bedste vis, således at alle jagter blev afviklet planmæssigt.
Jagterne startede med Vinterjagt i Kompedal med 20 ryttere og 33 personer til suppe efter jagten.
Træningsjagt på Kirstineholm som var pænt besøgt.
Derefter fulgte 10 tællende jagter.
Jagt nr 1 på Åkærgods ved John Sørensen.
Jagt nr 2 Torben Lindegaards mindejagt på Wiffertsholm ved Bettina Berthelsen.
Jagt nr 3 på Tjelegods ved Frederikke Stranges.
Jagt nr 4 på Vejlskovgård ved Hans Jacob Fenger.
Jagt nr 5 Jagt weekend i Kompedal plantage ved bestyrelsen.
Efteråret startede med Træningsjagt på Kirstineholm ved Jens Laursen, Jens havde lavet et stort stykke arbejde men desværre var vi kun 3 ryttere, noget som selvfølgelig giver stof til eftertanke, måske skal der fremover være tilmelding til træninger.
Jagt nr 6 på Søholt gods ved Finn Poulsen.
Jagt nr 7 på Møllerup gods ved Jens Laursen.
Jagt nr 8 på på Kærsgård ved Carl Person.
Jagt nr 9 i Thy nationalpark ved Suzanna Child.
Jagt nr 10 Hubertusjagt på Bidstrup gods ved Bestyrelsen.
Selve Hubertusjagten forløb planmæssigt i et fantastisk vejr, Hubertusvinder blev Malene Birk Mortensen faktisk efter omløb da der ikke var nogen der snuppede halen i første omgang, det mindes jeg ikke at have prøvet før.
Den efterfølgende Gallamiddag på Hotel Randers forløb faktisk ligeså fantastisk, med en masse aktivitet ikke mindst på danse gulvet, som Bandet sagde efterfølgende det er alligevel første gang de har spillet hvor hele selskabet var på gulvet på en gang. At Calle har sang talent ved de fleste, men nu har Gitte Stolze også meldt sig under sangfanerne.
2017 blev også året hvor vi er vendt tilbage til godser vi ikke har besøgt i en del år, jeg håber vi har efterladt os et indtryk som gør at det vil være muligt for os at komme tilbage til disse godser, allerede har i 2018 venter der et nyt gods nemlig Vrejlev Kloster hvilket bliver en første gang der har været afholdt jagt.
Jagterne på Søholt og Møllerup var en del af SPRs jagtkampagne, hvor vi bla lånte vores spring materiale ud til SPR, Jens Laursen trak et særligt stort læs i den forbindelse da han var en gennemgående person i hele forløbet.
Udover at vi havde ryttere med i SPRs kampagne var der også fuldt hus til Hubertusjagten i Dyrehaven, vi har også haft ryttere på Fyn samt til Tyske jagter.
I 2017 har vi også budt velkommen til nye ryttere, de er som følger:
Kim Mark – Louise Kjeldmark – Liv Bjerre – Ulrik Kjærsgård – Rebekka Frederiksen.
Jeg håber at vi og ikke mindst i selv får fornøjelse af jeres medlemskab i rigtig mange år, velkommen til jer.
Inden jeg runder af vil jeg gerne rette en tak til alle dem som har bidraget med hjælp i 2017.Jagtlæggere-officials-sponsorer-ægtefæller-bestyrelsen-lodsejere, revisorerne.En særlig tak til Nis Valdemar Hansen for hans flotte pengegave på 10000 kr.
Tilbage står blot at sige jeg håber vi får en rigtig god 2018 sæson.
Kommentarer:
Anker Nielsen: Hubertusjagt: Ønsker et bedre sted at holde pause.
Regnskabet fremlægges af Kim
Kommentarer:
Hans Jakob Fenger: Syntes det er en god linje bestyrelsen lægger
Calle Persson: Gør opmærksom på at ved evt. konkurs er det hele ikke vores formue, som kan gøre op til den værdi den står til.
Indskud og kontingent
Bestyrelsen foreslår ingen ændring
Bestyrelsen påtænker dog at lade 1-stk. Jagt checks stig til 150 kr. Dette for at få flere til at købe 10 stk. af gangen, og for at det er fair at gæster betaler lidt mere.
Calle Persson: Syntes det er en dårlig ide – fordi en ung gæst måske ikke har så mange penge og med den økonomi vi har, så kan vi godt klare det.
John Sørensen: Spørger om det også medlemmer som skal betale 150. Svaret er Ja
Jette Lægaard: syntes ikke det er noget problem, hun har selv stået ved kassen flere gange og har ikke haft problemer.
Finn Märsher: Gør opmærksom på at det ikke er en generalforsamlings beslutning.
Jacob H. Jensen: Det er på dagsorden så derfor kan det stemmes om det.
Kim foreslår håndsoprækning så bestyrelsen ved hvad medlemmerne mener.
Britt Menne: Forespørger på mobilpay. Kim oplyser at bestyrelsen arbejder på en løsning.
Kirsten Nørgaard: Gæster er jo altid inviteret, så de kan sælge af deres eget bundt på 10 stk.
Calle Persson: Kan godt se at det er nemmere at sælge 10 og kan godt forstå det.
Jette Lægaard: Syntes ikke det skal gå ud over gæster
Håndsoprækning. Få imod og stor opbakning til stigning
Valg til bestyrelsen
Kim Schewing og Jørgen O. Larsen er villig til genvalg. Der skal vælges 2 yderligere da Henriette Kristensen og Frederikke Stranges ikke ønsker at fortsætte.
Jacob H. Jensen: Spørger om der ikke skal en suppleant ind? Og gør opmærksom på at den som bliver valgt for Henriette bliver valgt på 1 år. Ordstyrer gør opmærksom på at foreningen ikke har suppleanter.
Kim oplyser at bestyrelsen foreslår:
Betina Bertelsen, som desværre ikke er her, da hun skal giftes i morgen
Severin Lassen
Er der andre forslag?:
Britt Menne: Foreslår Susanne Lystlund. Susanne oplyser at hun pt. ikke rider pga. uheld og graviditet. Hun vil gerne i bestyrelsen da hun ikke er ridende men ønsker at arbejde for klubben på denne måde.
Da der er 5 kandidater til 4 plader, skal der stemmes.
Ikke ridende medlemmer kan stemme. Der skal skrives 4 navne på stemmesedlen
Revisorer tæller stemmerne op og resultat blev:
Kim Schewing-Christensen: 34
Severin Lassen: 33
Jørgen O Larsen: 32
Bettina Berthelsen: 32
Susanne Lystlund: 6
De 4 øverste er derved valgt ind i bestyrelsen.
Valg af revisor. De genvælges med klapsalver
Indkomne forslag:
Mogens Jessen: Ønsker tidsfrist til forslag til generalforsamling ændret fra 31/12 til 8 dage før generalforsamling.
Kim oplyser at bestyrelsen umiddelbart er imod. Ikke fordi de er bange for at modtage forslag, men fordi bestyrelsesmødet holdes lige efter nytår. Og tidsfrist for indkaldelse er 14 dage, så det kan ikke komme med i indkaldelse. Men vil foreslå at der midt i december sendes nyhedsbrev ud med reminder.
Mogens – er ikke tilfreds. Alle andre kan holde 8 dage før. Bestyrelsen kan holde et møde et kvarter før generalforsamlingen og se hvilke forslag der er kommet
Jette Lægaard: Har ikke set forslaget skrevet i indkaldelsen.
Hans Jacob Fenger: Der skal være respekt for at bestyrelsen skal ha tid til at drøfte hvad evt. forslag kan ha af indvirkning på klubben og for bestyrelsen.
Mogens Jessen: Der står ikke noget om at forslag skal offentliggøres. Der er ingen garanti for at reminder kommer ud i december.
Calle Persson: Måske et kompromis på 14 dage før?
Anker Nielsen: Det er helt normalt at der kommer indkomne forslag med i indkaldelser
Steen Buhl: Der kan komme nogle forslag som ikke kan nås at finde løsning på – vi skal tænke på at bestyrelsen er frivillig arbejdskraft og ha respekt for deres arbejde.
Jacob H Jensen: Der kan indføres i vedtægterne at der skal sendes reminder ud i december
Iflg. vedtægterne kan der besluttes på generalforsamling.
Mogens ønsker afstemning og er tilfreds med håndsoprækning.
Forslag blev ikke vedtaget.
Bestyrelsen vil bestræbe sig på at sende nyhedsbrev ud med reminder.
Ordensbånd
Årets Jagt: En fantastisk jagt, som indeholdt alle ønskelige elementer, hvilket afspejlede at mellemmerne har givet jagten 9,0 i gennemsnit. Så det er ingen tvivl. Årets Jagt blev Calle Persson med jagten i Tornby ved Hirtshals.
Calle takker ydmygt og røber at han har håbet på det i mange år, men er altid blevet overhalet af Erik Juul Jensen. Calle syntes det er en rigtig god tradition. Det er trods alt godt at ha noget at stræbe efter – som jagtlægger.
Årets jagtrytter: Kommer fra det Nordjyske, er en rigtig flittig pige som altid er i strålede humør og smil i hele hovedet. Gitte Stolze!
Susan Hofman fik overrakt glas som erstatning for flasken, som hun beklagede ikke havde været med på mange jagter i 2017, så hun sender en flaske rundt
Nis Valdemars ….Altd villig til at bygge og altid spændende og fascinerende jagter. En rytter som altid er i godt humør, men måske ikke altid kommer til tiden. Men det hjælper dog lidt. Hans Jacob Fenger får årets flidspræmie.
Hans Jacob takker og vil forsøge at blive bedre til at komme til tiden
Rytterhurra til de 3 vindere
Ordensbånd for fuldførte jagter uddeles til de fremmødte.
Eventuelt
Herluf Rahr: Vedr. Hubertusjagt og fest. Kunne man tænke sig at festen blev holdt en uge efter – for at man kan vinde uden at være tilmeldt festen.
Marie Louise Christensen: Klager over at der ikke komme referat af jagterne.
Keld Sørensen: Har ikke ønsket at modtage materiale på mail, men har de sidste 2 år ikke modtaget noget med posen. – Kim beklager på bestyrelsens vegne og sørger for at der omgående bliver rettet op på dette.
Marie Syndergaard: Hubertusfesten findes for at hædre vinderen. Det er tidligere sket at det ikke var et krav. Der var på et tidspunkt en kæmpe fest, men vinderen kom ikke. Så der skal tænkes længe og grundigt for at tænke på den løsning
Jan Strange: Syntes det er en fest i en helhed. Men der skal gøres endnu mere for at få flere med til festen. En del mennesker har lagt et kæmpe arbejde i den jagt og fest.
Kim – giver Marie Louise ret I de manglende referater. Det vil være en katastrofe hvis de bliver sløjfet. Der bliver også rykker efter referater, men ofte uden resultat. En gang var det en ære at blive bedt om at skrive referat – nu er der flere som ikke gider!
Kim: Ide med festen på en anden dag. Frygten er at der kommer endnu mindre med til festen.
Mogens Jessen: Vil godt vide hvorfor Hubertusjagten starter en halv time tidligere end øvrige Jagter. Tænker der var tøet mere op, hvis vi ventede en time eller halvanden.
Marie Syndergaard fortalte, at engang var jagten kl. 13. Derefter gik de direkte til fest efter hesten var afleveret i stalden.
Jette Legaard: Troede tidligt jagtstart var for at der er tid til at komme i baren og hygge, møgbeskidt og i højt humør (sagt med glimt i øjet) Men syntes den time i baren også er en af dagens højdepunkter.
Kim: Mener en af grundene til tidligt jagtstart er for at nogle kan køre hesten hjem og nå tilbage til festen.
Gitte Eberhardt. Referat – syntes der mangler respekt. Der mangler også respekt fra dem som ridder i feltet. Gæste skal være bagved. Og erfarne ryttere forrest. Det skal ikke være master som skal håndhæve reglen, men os gamle jagtrytter, der lærer de nye ryttere om de uskrevne regler.
Severin Lassen: Syntes der skal være lidt snak efter jagten, så jagter bliver evalueret under frokosten.
Kim: Nu er det sådan at vi i dag siger farvel til vores sekretær Frederikke Stranges – Tak for hendes arbejde i bestyrelsen og overrækker en lille erkendelighed
Håber Frederikke snart er klar med ny hest
Kim fortsætter:
”Endnu en ting – men en stor ting!
Det er en fornøjelse at kunne præsentere jer for klubbens næste æresmedlem. Det at blive æresmedlem i en klub er en stor ære og ikke noget alle kommer til at opleve.
Kirsten Nørgård – er du rar at komme op til mig….
Kirsten er måske ikke kendt at mange nye medlemmer, men hun har været meget aktiv i Jydsk Jagtrideklub. Mange årigt medlem af bestyrelsen. Kan. Bla. næves at du og Christian har om nogen – lavet jagter i det Nordjydske. Og da Ole Rune – vores fantastiske jagthornsspiller lagde hesten på hylden, ja da lærte du på rekordtid at spille jagthorn, da vi selvfølgelig ikke kunne undvære et jagthorn i feltet.
Alle disse fortræffeligheder gør, at vi i bestyrelsen mener du skal være æresmedlem.
TILLYKKE KIRSTEN”
Der overrækkes blomster og diplom – efterfulgt af rytterhurra.
En glad Kirsten takker for den stor ære. At spille Jagthorn efter Ole Rune var ikke nemt – det lød heller ikke godt, så Kirsten valgte at gå på kursus – det blev bedre.
Tak er meget beæret.
Kim takker Severin for hvervet som ordstyrer.
Referat
Anne Thygesen

Jagttræning lørdag d. 24. marts 

Lørdag formiddag bød Hans Jacob velkommen til jagttræning i det smukke terræn omkring Vejlskovgård. Efter nogle få regndråber og en lille skænk drog i alt otte ryttere og heste (inkl. besøg fra Fyns Jagtrideklub) afsted ud over markerne, og humøret var højt.

Opvarmningsgaloppen mindede om en rutsjebanetur – den gik op og ned og op og ned hen over en mark et stykke fra gården. Hans Jacob havde gjort sig umage med at bygge forskelligartede forhindringer.

Blandt forhindringerne fandtes en brændestabel, massive stammer, ny-gravede tørgrave, væltede grantræer m.fl. Der var god tid til at forsøge sig med de samme forhindringer nogle gange, hvilket gjorde godt for de unge og lidt uerfarne heste.

Vejret artede sig under hele turen – det var overskyet men helt vindstille. Turen varede 1.5-2 timer. Da hestene var sat i trailer, fik vi en rundvisning i kostalden, spiste frokost og snakkede om den kommende jagtsæson – som jo heldigvis er lige om hjørnet…

Tak for en dejlig dag!

 Tessa Pultz

Traeningsjagt Odder 1

Referat fra jagten den 7. april på Estruplund, Nord Djurs.

Jagtlægger Tessa Pultz.

Ræve: Tessa og Bjarne, Master var Kim og bagmaster Jens.

16 friske ryttere var mødt frem til årets første jagt på herregården Estruplund. 
En dejlig forårsdag hvor der var meldt sol og frisk vind ved kyster med pålandsvind og det var der her.

Dejligt at mødes igen efter en lang vinter, god stemning og højt humør.

Estruplund er et sted hvor JJR ikke tidligere har været, et sted hvor man ikke bare lige kommer forbi, men hvilket fantastisk naturområde og fint til at holde jagt.

Vi mødes foran hovedbygningen hvor der bydes med en varm velkomst og der mærkes en vis spænding i rækken. Vi rider imod vandet hvor der lige indenfor kyst linjen er lagt op til den 1. springserie. Alle kommer fint i gang. Dog observeres det at det er første jagt og ikke alle er rigtig klar. En enkelt rytter (Michael) må lige sadle om igen efter 1 serie hvor underlag m.m. er helt rodet rundt og efter en lille pause er alle klar igen. Her efter rides der ud på stranden og igennem vandet (lavvande) med Nord Djurs imod syd og Randers fjord imod nord, meget spektakulært.

Inden den næste springserie runder vi et skovområde hvor der spores en vis opmærksomhed imod store træer fra Master. Det vise sig at han pludselig standser feltet for selv at stige af, søge imod det ”største” træ. Når man skal, så….. og selvfølgelig et ”stort” træ. Det har jeg hørt man kan betale sig fra.

Nå men tilbage til næste springserie udfordret i juletræskulturen for at ride på skråningen umiddelbart bag slottet. Det havde været en større opgave at rydde sporet, men smukt var det.

Vi havde pause i det smukke vejr i udkanten af mosen og ved højene. Her efter var der en rigtig god springserie rundt om højene hvor det gik rigtig op og ned med mange sjove spring. En hest fra det flade Vestjylland blev udfordret i dette.

Turen gik igen imod Estruplund hvor vi havde en god springning i ”slangegang” i juletræerne. En sjov springning hvor publikum fik meget at se.

Sidste serie var udfordrende med snævre vendinger, men alle kom fint igennem.

Tilbage på Estruplund meldte alle fuldført og uden uheld. En fin 1. jagt.

Efter at have vartet hestene var der dækket fint op i vognporten til frokost.

En super debut som jagtarrangør Tessa. Tak for det.

Referent

Steen Buhl Larsen  

 

2. Jagt 2018 Torben Lindegaards mindejagt
på Wiffertsholm d. 21/4-18

Jagtlægger: Bettina

Master: Calle

Ræve: Kim og Jørgen

Bagmaster: Severin

I dagens anledning glædede vejrguderne os med nærmest perfekt ridevejr. Solen skinnede på en flot lyseblå forårshimmel, temperaturen var omkring 13 grader, der blæste en let vind, så skulle der være klækket et par insekter så holdt de sig pænt væk.

En lille flok på 13 jagtryttere var mødt op. Efter parade og velkomst ved både Master og familien Lindegaard begav flokken af ryttere sig ud på jagten i højt humør. Den første galop og springserie kom meget hurtigt efter afgang og tempoet var pænt højt.

Turen var ligesom delt op, så de 4 serier før pausen lå på den ene side af vejen, og de 3 serier efter pausen befandt sig på samme side som godset. Turen var overordnet set spækket med rigtig mange gode spring med forskellige udfordringer varierende mellem springenes placering i terrænet, bundforhold mv. der var fine variationer af både spring med grøfter, spring med landing i nedadgående terræn og spring med spændende vinkler. Der var i alt 43 forhindringer og serierne forekom i lange stræk, så der var masser af galop.

I springserie nr. 3 havde folk, i kombination med det høje tempo, nok at se til, så først da feltet blev overhalet af hest uden rytter opdagede man at bagmaster, på hans nr. 100 jagts jubilæumsdag, var strøget af i svinget. Heldigvis var hverken rytter eller hest kommet noget til, så ret hurtigt var feltet klar til at fortsætte.

Der var undervejs også et par andre nærved- afsidninger og et enkelt stop til ære for et par herrer med nervøs blære.

Dagen sluttede traditionen tro med fælles frokost og hyggeligt samvær i jagtstuen.

Referent: Lea

Jagt nr 3 Kompedal mini jagtkampagne 11-13 maj 2018

 
Master Kim Schewing Christensen

Ræve Severin og Steen

Bagmaster Jens Laursen

Så skete det igen i år, vi fik lov at låne leje, lejren i Kompedal.

Fantastiskarrangement, men hvordan skulle, det også kunne gå galt, med så mange glade, mennesker samlet på et sted, i den skønne natur omkring Kompedallejren. Hvis nogle skulle klage over vejret, var det dem der, ikke var med på jagten, pragtfuldt vejr.

Der var ikke så stort frem møde, på grund af herpes virus. Ærligt for dem! ca. 14 rytter, hvoraf en stoppede efter første springserie med dårlig ryg, og efter aftale med bagmaster, red hun hjem til lejeren.

Så skal jeg, nok love for, der kom gang i feldtet, efter et par, hugorme på størrelse, med små klapperlanger, jeg ved ikke, om det var, angstens sved, men master, måtte have hjelmen, af to gange, og er det dermed, tilladt for andre rytter at følge sådanne eksempler?

3 serier før pausen, god pause med forfriskninger. 

Der var en rytter, der syntes hans hest, havde gjort det, ud over alt forventning, så skal man, også stoppe mens legen er god, så en snak med bagmaster, og han kørte sin hest hjem.

Næste serie, igennem  flodleje med dæmninger, på tværs af rideretningen, ved ikke om, det var et forsøg, på at forhindre os i at nå frem, men der skal mere til, hvis de skal  stoppe Jysk Jagtrideklub.

Efter en fantastisk naturoplevlese, slutter jagten med et stort madorgie, og det skulle forgå i jagtuniform, men da en, tager en helt forkert beslutning, om at klæde om til civil, bliver der gjort kort proses, han bliver meget våd, men ingen fjer eller tjære, så håber vi, det ikke sker igen.

Stor tak til bestyerlsen og dem, der gjorde det muligt at lave den slags arrangement. 
       
Michael

JJR Farstrup, Nibe d. 26. maj 2018

Jagtlægger: Bjarne Mørup
Ræve: Jørgen O. Larsen og Gitte Stoltze
Master: Kim Schewing-Christensen
Bagmaster: Severin Lassen
Referant: Britt Menne
 
Lørdag d. 26. maj 2018 gik det løs i Farstrup v. Nibe. Der var høj sol og meget tørt. Dejlig dag i fantastisk selskab med nogle skønne jagtryttere og jagtheste.

Vi var 15 ryttere plus publikum og fotografer. Ved oprangering før start, opdager nogle af os, at en vis herre, er kommet til at spænde næsebåndet udenpå selve trensen, på hans hest. Dette blev hurtigt justeret og efter masters tale, en skål og noget jagthornsblæs, kunne vi alle ride ud i den skønne natur.

I første springserie, var der en………retnings-uoverensstemmelse……hos en hest og rytter…. Dette resulterede i et ”pfeeeeeew” fra sikkerhedsvesten, der udløste airbagpatronen. Hest og rytter forsvandt bag nogle træer for en stund. Rytteren kom dog op igen, og vi fik sprunget serien færdig.

Ved 2. serie, var der nogle ryttere, der havde indstillet deres GPS forkert! Eller de havde helt glemt den. Feltet blev nemlig delt i to felter og hovedparten måtte således vente på, at rævene fandt de ”forsvundne ryttere”.

Mens feltet ventede på at blive fundet, var der bred enighed om, at det bestemt var rævene, der var redet forkert, for det ”forsvundne felt” var klart i flertal. Til sidst blev det dog kedeligt at vente, så vi sprang nogle stammer (muligvis bagfra – hvem ved, når man er faret vild??), for at komme ud til hovedvejen og der mødte vi de andre. Rævene var dog stadig ikke at finde, på daværende tidspunkt, de ledte stadig efter hovedfeltet, så nu var det pludselig rævene, der var forsvundet.

Til sidst var alle dog samlet og der blev som ekstra tilbud sagt, at man kunne få lov at springe serien igen, hvis man var i tvivl, om man havde taget alle spring i serien. Eftersom ingen i ”det forsvundne felt”, anede hvad vi manglede at springe, takkede nogle ja til dette. Resten af feltet ventede ved vejen.

Det var så ………….. 2. gang,……der igen, var noget med en GPS, der ikke var indstillet korrekt. For i 2. gennemridning, var det lige ved at gå galt igen. Feltet ”knækkede” der var igen kortvarig tvivl, om hvilken om, hvilken vej vi skulle. Jens red dog beslutsomt frem og tog ”tyren ved hornene” og valgte en af de to meget mulige skovstier og vupti – efter et par spring, var vi ude ved resten af feltet! Så blev vi enige om, at nu var "den ged vist også barberet”. Dejlig serie i øvrigt, spændende med en masse terræn og stier.

Vel ude igen, var der en lækker serie spring mere og god natur inden pausen. Det var meget varmt og støvet den dag, så tankerne kredsede konstant om is og sodavand, så det var rart at få tørsten stillet med kolde øl/vand i pausen!

Det var en meget veltilrettelangt jagt med flotte spring og vi red også i ”den gamle grusgrav”. Jagten var virkelig godt lavet og der var fint tempo. Der var en del støv, så der kom et par kommentarer, da nogle af rytterne lige tog hjelmene af, for at lufte hovedet.

Efter jagten og navneopråb, var der dejlig frokost med landgangsbrød og kolde øl/vand. Vi kunne sidde udenfor i solen, på nogle bænke, i et skønt område.

Tak for en super lækker tur og en rigtig flot jagt!

Britt Menne

Referat af jagt ved Als Odde/ Anne og Kims bryllup 

Lørdag d. 9. juni mødte 19 gæve ryttere op i røde jakker, sammen med deres heste og mænd/koner ved Als Kirke for at fejre Anne og Kim bryllup. Hestene blev stående i trailerne, mens vi andre gik ind og satte os i kirken. Da dørene gik op spillede Bjarne, Tessa og Britt på jagthornene inden orgelet spillede bryllupsmelodien.

Anne var så smuk i hendes kjole og Kim havde selvfølgelig sin jagt uniform på.

Alle jagtrytterne sneg sig ud af kirken lige inden vielsen var slut og stod klar i espalier med pisken højt løftet og brudeparret kom ud af kirken til klangen af jagthornene. 

Da alle havde ønsket brudeparret tillykke, kørte vi ud til sandgraven i Helberts skov, hvorfra jagten gik.

Kim havde lagt en rigtig skøn rute med masser at udfordrende spring. Den første serie var i en grantræsplantage, hvor Kim havde lavet A-spring. Dejlige store spring som hestene løftede sig fantastik over. Herefter gik turen ud mod fjorden og Kim havde lavet 2 serier ind inden vi kom ud til vandet. Vi skulle have været ude og ride i fjorden, men der var meget lavvandet, så vi måtte nøjes med den klisteret fjordbund uden vand. Inden pausen skulle vi springe et par grøfter, som nogen havde lidt problemer med at komme over. Pausen holdte vi på Als Odde, hvor nogle nysgerrige sommerhusgæster var forbi og klappe hestene.

Efter pausen gik turen tilbage mod Sandgraven. Her var der serier ind og ud mellem træerne, op og ned af bakkerne inden vi var tilbage ved den første serie med A-spring , som vi nu sprang den anden vej fra. Jagten sluttede med en serie på toppen af klitten i Sandgraven. Det var en rigtig skøn og sjov tur, solen skinnede og humøret var højt ned gennem hele feltet.

Jeg tror alle havde en fantastik tur, der var ingen uheld eller afsidninger. Mette havde dog taget sin ’’Dressurhest’’ med, som vist skal have lidt mere øvelse i at komme over springene

Efter vi havde vartet vores heste havde Kim sørget for at der var en stor mark vi kunne lukke hestene ud på inden vi gik til fest.

 

Anne og Kim var vært for frokosten, hvor de havde sørget for en skøn buffet og deres svigersøn havde bagt en flot flot bryllupskage til dem. Den smagte vidunderligt. Hele eftermiddagen og aftenen og det meste af natten var der fest, musik og højt humør i forsamlingshuset. Anne og Kim havde sørget for at der hverken manglede tørt eller vådt.

Igen skal der lyde et stort tillykke til Anne og Kim og tak for en dejlig jagt og fest.

 

Bettina