Vilhelmsborg fejrede 20 års jubilæum den 20. august 2011.

...og Jydsk Jagtrideklub var med.

 

Lørdag den 20/8 var vi 8 friske jagtryttere som skulle repræsenterer Jydsk Jagtrideklub ved Vilhelmsborg's 20 års jubilæum som Danmarks Nationale Hestesportscenter.

Vi var de første som skulle med ind til åbningen af et større show i den store opvisningshal med masser af publikum, dette foregik på den måde at der var 4 rytterer som viste vejen for en flot 4 spands lukket vogn og 4 rytterer som red bagved, efter åbningstale red vi en flot opvisning hvor der var stillet 4 jagtspring op i opvisningshallen.
Efter denne fantastiske oplevelse var vi jo helt høje og måtte lige en tur rundt på militarybanen for at få brugt noget energi.
Til selve showet var der jo lige fra de små miniaturer heste til de helt store belgier der vejer hen ad en 1,5 tons.
En alt igennem flot og oplevelsesrig dag.


v) Allan Heiselberg

Jagt nr. 7 Kirstineholm, Nordlige Bjergvej 7, 8270 Højbjerg

Referat af jagt på Kirstineholm, ved Peer Ejlersgaaard, Højbjerg, Århus, d. 10. September 2011.
Master: Peer Ejlersgaard
Ræve: Jens Lauersen og John Sørensen
Bagmaster: Kim Schewing-Christensen

Efterårets første jagt var lagt i på Kirstineholm, hos Hanne og Peer Ejlersgaard, Højbjerg i den sydlige udkant af Århus.

Ugerne op til jagten bød på næsen konstant regnvejr, så alt var gennemvædet, smattet og fedtet. Jagtlægger havde således helt frem til samme dags formiddag flere gange ændret på ruten, for at undgå for glat, blødt og dybt bund, og sikre de fremmødte så god og sikker tur en tur som overhovedet muligt.

Stor var glæden da lørdag oprandt og vi stod op, læssede og kørte til jagt i det skønneste milde solskin. Glæden og fornøjelsen blev ikke mindre af at rulle ind på Hanne og Peers fantastisk smukke ride etablissement, der må anses for at være et af de smukkeste og mest imponerende i Danmark.

Efter passende opvarmning var første springserie på stup mark. Alle kom fint og godt igennem, men hestenes pusten efter serien vidnede om de havde nok at gøre med at trække sig igennem det fedtede underlag. En klog beslutning at lade den eneste serie på stubmark være den første, mens hestene stadig var fulde af energi og kræfter.

Resten af serierne var fordelt på de omkringliggende græsmarker hvor vandet havde kunnet rende af. Der var også et par grøfter til at sætte ekstra krydderi og spænding på turen. Især var der en af passende størrelse i et sving, der gav dem der kendte til den et forventningsfuldt sug i maven, og nogen af dem der ikke kendte den lidt at se til, med et par ekstra forsøg til følge.

Pausen blev holdt på Århus´ højeste punkt med fantastisk udsigt over Århus by og havn, og med landskabet ind mod Vilhelmsborg til den anden side.

Langs med omfartsvejen var stillet en skøn serie af halmspring der gav størstedelen af heste og ryttere en række herlige spring, men for enkelte også gav anledning til lidt problemer.

Passagen gennem vand foregik i adstadigt tempo, måske nok lidt kedeligt for de fremmødte publikum, men ingen af rytterne havde vist lyst til at risikere at ende i det grumsede vand.

Det fantastiske flotte efterårs vejr gjorde det muligt at sidde på gårdspladsen og nyde vores frokost og hinandens selskab.

Tak til Jagtlægger for at havde gjort sig så store anstrengelser for, på trods af de vejrmæssige udfordringer, at give os en god, sjov og spændende oplevelse.

Tak til den trofaste skare af forhindringsbyggere for det store arbejde der ligger forud for hver jagt, og tak til Hanne og Peer for at lade os komme og ride på deres skønne sted.

Referent: Tine Bach

Jagt nr. 8 hos Calle og Marianne i Smalby, Smalbyvej 10, 9800 Hjørring:

Så oprandt igen en dejlig dag med JJR. Vejrguderne var med os, solen skinnede fra en skyfri himmel og jeg havde inviteret en gæst med. Laure hentede Gamay og mig kl. 08.00 og vi ankom til Smalby kl. ca 09.30, så der var lidt tid til at hilse på og lidt hyggesnak inden jagten.

Calle bød velkommen og gav orientering om at både avisen og TV journalister var mødt op.
Kim og Erik red ræve og undertegnede red bagmaster.
Jagten startede med en god opvarmning i kuperet terræn , så hestene var varmet godt op til første serie på skovvejen. Sidste spring overraskede dog mange, ved at stå kun få galopspring fra et sving, men selvom mange måtte vende om og prøve igen, fik de et godt spring.
Calle havde orienteret om, at turen var på ca 12 km, men det tror jeg vi nåede til før pausen,( men afstandene er jo nok større nord på).
Efter pausen var der blandt andet en serie med en fårefold, det er en spændende afveksling i en serie og selv om der var lidt forvirring syntes jeg det er en god variation.

Der var en enkelt serie der udgik på grund af det våde vejr, som vi havde haft i ugen inden jagten, men det løste Calle godt ved at lægge 2. serie ind igen som afslutning.

Jeg syntes det var en god jagt med god placering og udnyttelse af terrænnet.
Vi kom alle tilbage i god behold, med kun en enkelt stop. ( Jan har et eller andet med vand). Jens måtte dog af lige inden slutningen og måtte gå det sidste stykke, han fortrød dog, han flaske blev nemlig tømt.
Frokosten blev indtaget på gårdspladsen i strålende sol.
Det var også dejligt at se mange af de tidligere jagtrytter som trofaste stiller op som tilskuer, det blev endnu en dejlig oplevelse med JJR.

Referent: Bjarne Mørup

Jagt nr. 9 i området øst for Kolding by.

Jagtlægger: Mogens Jessen
B-rep.: Allan Heiselberg
Master: Mogens Jessen
Hjælpe master: Kjeld Johanson
Ræve: Børge Damkjær og Majbritt Rasmussen
Bagmaster: Allan Heiselberg
Master for begynder felt: Annette Draskau

Den 2. oktober gik turen til Kolding. Det var meget tåget, da jeg tog hjemme fra tidlig om morgenen. Men vejrguderne havde lovet os sommervejr, og det kom, da vi ankom til Kolding.
Denne jagt var lidt speciel, da det både var Fyns Jagtrideklub og Jydsk Jagtrideklub som havde arrangeret jagten. Det var en rigtig god idé. Feltet var på små 50 ryttere og det er jo ikke lige det, vi er vant til. Stemningen var i top. Vi fik hilst på mange nye og gamle rytter venner.
Feltet bestod af 2. Der var det sædvanlige felt, men som fynboerne ofte gør, laver de også et begynderfelt.


I første afdeling af jagten var der fire serier og i anden afdeling 3 serier. Det bør nævnes at bund forholdene var fantastiske her i Kolding. Det var en ren fornøjelse at ride på de store græsarealer og springe de vel placerede forhindringer. Efter at vi alle var kommet ned af en stejl skråning og over en grøft, fik vi en velfortjent drikke- pause. Det var jo ikke meget vi så til forfriskninger på denne jagt. Nå lad os ikke dvæle mere ved det. Selv om vi var mange i feltet, klarede vi det alle godt. Kun en enkelt rytter måtte lige af hesten.


Da vi skulle til opråb blev Fyns Jagtrideklub skilt fra Jydsk Jagtrideklub. Således at Mogens Jessen foretog opråb for fynboerne og Kjeld Johanson tog sig af jyderne.
Frokosten blev nydt i højt solskin på en plæne tilhørende kvæg landbruget. Efter talerne blev der råbt vores eget hurra råb, men også fynboernes, som slutter på Fyn er fin.
Til sidst en stor tak til Mogens og Allan for at I fandt ud af at lave en fælles jagt. Håber at der fremover vil blive flere fælles jagter.

Referent: Kirsten Slemming

 

Jagt nr. 10 i området ved Herregården Hessel.

Jagtlægger: Bjarne Mørup
Master: Kim Schewing-Christensen
B- Repræsentant: Kim Schewing-Christensen
Ræve: Bjarne Mørup og Erik Juul Jensen
Bagmaster: Jens Laursen

27 forventningsfulde jagtrytter var mødt op på Hessel, også en del nye jagtrytter, stemningen var helt i top.
Der blev samlet/blæst til parade inde på Herregård Hessels gårdsplads, hvor Master Kim bød os velkommen.
Jagten bød på rigtig mange gode springserier, et bakkede terræn som var en god udfordring for både rytter og hest, der tog/sprang alle forhindringer i fin stil. Også en bred front kunne det blive til samt en skridttur langs strandkanten.
Efter jagten var der navneopråb og vartning af vore dejlige heste, inden vi samledes til frokost i Herregårdens Café, hvor man kunne købe og nyde suppe og lagkage samt kaffe. Så der blev hygget og snakket igennem.

Så en rigtig super god jagt, i et rigtig smukt område omkring Hessel.

Referent: Ann Kristina Pedersen (Søs)

Hubertusjagten den 12. november 2011Referat af hubertusjagten den 12. november 2011 på Bidstrup Gods

Jagtlægger: bestyrelsen
Ræve: Kirsten Slemming og Jens Laursen
Master: Kim Schewing Christensen, hjælpemaster Allan Heiselberg
Bagmaster: John Sørensen

31 deltagere og 42 spring

De 31 ekvipager linede op på gårdspladsen til den flotte hvide hovedbygning på Bidstrp Gods, hvor master bød velkommen til alle ryttere og publikum. Herefter overgav han ordet til formanden som proklamerede et særligt jubilæum. Det var en af vore rytterkammerater der var med på sin 40. Hubertusjagt i Jysk Jagtrideklub. Det var vores allesammens Marie Louise, som vi jo alle beundre for hendes gode humør og entusiasme. Hun fik overrakt en kurv med forskellige rare sager og hun blev derefter hyldet med et Jysk hurra.
Master overtog derefter igen ordret og fortalte om turen m.v.

Herefter blev der blæst jagt begyndt og vi skridtede ud af porten og ud i skoven. Her var en fin lille opvarmningsreprise som alle passerede uden problemer. På vejen hen mod vandgraven, som var den næste spændende forhindring, skulle alleen krydses med 2 spring. Ved vandgraven var publikum opstillet med en lille forventning i ansigtet, men - nej - ingen "badegæster". (Jeg hørte ellers rygter om at Pia ville undersøge om bundforholdene var bedre her end i København).
Så bevægede vi os videre mod næste "større" opgave - grøften ved vejen med opspring lige efter
grøften. Der var en vis "slingren" hen mod forhindringen, bl.a. af rævene, og det betød jo også at mange måtte prøve til et par gange før man kom over. Lidt længere henne og lige i starten af plantagen var der ligeledes en grøft. Den var ikke så godt markeret, men alle kom over.
Herefter kom flere gode repriser hvoraf en sluttede med at vi skulle ride ned af en forholdsvis stejl skrænt som endte i en vej der var meget blød af opkørt ler.
Lige før pausen kom vi til springene i skoven hvor der bl.a. står et lige før en "gryde" som man lander i og som man skal op af med det samme, en skråning med et spring lige for foden af skråningen. Reprisen sluttes af med et spring med dyb landing i en lille granbeplantning. En sjov og udfordrende reprise.
Pausen blev afholdt umiddelbar herefter med sandwich og øl eller vand efter ønske.
Efter pausen var der en lille reprise i området hvor vi havde holdt pause. Det var meget hensigtsmæssigt for publikum, idet de ikke behøvede at sætte sig i bilerne.
Sidste reprisen var turen ind i skoven med forhindringer med dybe landinger, tørgrav og andet spændende. Her måtte en bide i de efterårsbrune blade. (Så har vi noget at starte den nye sæson på, til frokosten).
Sidste og mest festlig del af hubertusjagten var så opløbet. Der var 18 deltagere som var kvalificerede. Formanden startede feltet og som den første ved halerne var John Sørensen, som også fik rævehalen. Den "falske" rævehale blev ikke fanget i år.
Herefter gik turen tilbage til godsets gårdsplads hvor det røde hubertusdækken blev lagt på vinderens hest og det tilhørende hurra blev råbt. Navneopråbet blev foretaget og jagten blev blæst af.
Til slut mødes alle i møllehuset til gløgg og småkager og hyggede sig en kort stund før hjemturen.

Tak for turen og tak for sæsonen.

Referent: Severin Lassen

Vinterjagt 2011.

Sted, Kompedallejren-Kompedalplantage.
20 forventningsfulde ryttere var mødt optil årets vinterjagt i Kompedalplantage.
Regn og storm har præget den seneste tid, så det var med bange anelser at jeg har fulgt diverse vejrprognoser, og de var ikke alle specielt positive, men man er vel jagtrytter, så det er bare op på hesten og derud af.
Men alle prognoser blev gjort til skamme, vi mødte op til det mest fantastiske vejr.
Ikke en vind der rørte sig, solskin, stort set skyfrit, en temperatur på et par grader, simpelthen perfekt.
Efter den obligatoriske velkomst drink (sponseret af Henriette, tak for det) red feltet ud fra lejren, anført af Pia som vejviser, behørigt iført nissehue, selv hesten var iført gevir, der manglede kun den røde tud.
Turen var 15 km lang, der var 22 forhindringer, vi havde sagt fra starten at det ikke skulle være noget vildt og halsbrækkende noget, det blev det heller ikke, men en rigtig god og hyggelig tur hvor hyggen og kammeratskabet var i højsædet.
Efter jagten rullede Jens Laursens mobile suppekøkken i stilling, efter lidt tid var der 10 l skoldhed Oksekøds suppe klar, det var et klart hit, ikke en dråbe var der tilbage da vi var færdige.
Til sidst vil jeg rette en tak til de 8 gæster der deltog, og ikke mindst til Henriette, Renee samt Pia, der tog opfordringen op da Jens og jeg rettede henvendelse til dem omkring det at lave en vinterjagt med meget kort varsel.
Jeg håber det kan blive en tradition med en vinterjagt, hvis ellers vejret tillader det.


Referent: Kim Schewing.