Annoncer på Jydsk Jagtrideklub's hjemmeside.


Som noget nyt har bestyrelsen besluttet at det skal være muligt at annoncere på hjemmesiden med en lille sponsorannonce på forsiden, som med et link kan henvise til virksomhedens egen hjemmeside.

Vi vil derfor opfordre alle med interesse i klubben, til på denne måde at profilere deres egen virksomhed, og samtidig være med til at støtte op omkring klubbens arbejde.

Samtidig håber vi jo også, at en annonce kan medføre at klubbens medlemmer tænker på annoncøren, når de skal have udført noget arbejde eller tegne en forsikring mm, så det kan blive en rigtig "Win-Win situation"

Så er du selvstændig med egen virksomhed eller er beslutningstager i en virksomhed, som kunne tænkes at annoncere på denne måde, så kontakt Finn Poulsen på mail finn@ebbestrup.net

Web-annoncerne løber i et år, og koster den beskedne sum af 1000,00 kr. årligt.

For yderligere 500,00 kr. årligt, kan annoncen trykkes med på bagsiden af de udsendelser, klubben udsender 3-4 gange årligt.

Vil man selv lave annoncen, skal den fylde 100 x 150 pixels - se de annoncer der allerede er på siden - og være i en opløsning på 72 dpi.

Vi håber rigtig mange vil slutte op om dette tiltag, så klubben kan få en indtægt, der kan gøre, at det også i fremtiden vil være billigt at deltage i jagter rundt omkring i landet.

Hold jer ikke tilbage, men bestil en annonce allerede i dag.Med venlig hilsen
Bestyrelsen