Vejledning for Master:

Master skal være en erfaren jagtrytter, som skal være godt ridende.

Master er feltets øverste myndighed, derfor er det påkrævet at der udvises autoritet.

Master er ansvarlig for at byde velkommen til feltet, og en særlig velkomst til de gæster der måtte være med, samtidigt præsenterer Master ræve og bagmaster for feltet.

Master sætter tempoet på jagten.

Master skal være i stand til at kunne rekvirere hjælp ved evt. styrt.

Master skal være i stand til at vurdere den aktuelle situation, f. eks. i forbindelse med styrt, er det forsvarligt at pågældende rytter fortsætter sit ridt, hvis ikke det er tilfældet, bestemmer Master suverænt om ekvipagen må fortsætte.

Ved uheld, hvor det kræves at rytteren med hest følges tilbage til jagtstart, kan Master til enhver tid udpege en rytter, som følger den uheldsramte tilbage.

Den udpegne rytter, har altid fuldført jagten.

Master kan ved evt. problemer bede en rytter om at ride bagerst i feltet, hvis dette findes formålstjenligt.

Er der gæsteryttere med på jagten, skal disse præsenteres for Master.

Efter jagten er han ansvarlig for navneopråb (husk jagtridning er en gentleman sport, så der meldes kun fuldført hvis man har sprunget alle forhindringer).

Under frokosten takker han sine hjælpere for deres indsats.

Hvis overhovedet muligt skal Master sammen med de andre officials, ride turen igennem inden jagten.

Vejledning for Bagmaster

Bagmaster skal være en erfaren jagtrytter der har så megen kontrol over sit eget ridt, at vedkommende kan hjælpe andre over forhindringerne hvis der opstår problemer.

Almindeligvis har man udover det egentlige spring, yderligere 2 forsøg pr forhindring, overholdes dette ikke er det Bagmasters ret og pligt at beordre ekvipagen videre.

Bagmaster hvis overhoved muligt have redet turen igennem Inden jagten.

Vejledning for B-repræsentant:

B repræsentanten skal inden jagten vide hvem der rider de forskellige officials roller, ikke noget med de udpeges på selve jagtdagen.

Officials godkendes af B repræsentant.

Her er det vigtigt at officials rider jævnligt med på jagterne, husk det er en ære at ride official.

B repræsentant skal følge op på om jagtlægger har styr på følgende (gælder særligt hvis jagtlægger er ny jagtlægger):

  • Diverse tilladelser
  • Datoer for bygning-gennemridning
  • Sted for frokost
  • Kontrollere at jagtlægger har styr på servering

Vejledning for ryttere som rider ræve.

Rævene skal være godt kendte med ruten (hvis muligt rider jagtlægger selv ræv)

Rævene skal være stabilt springende på forhindringerne.

Inden jagten skal rævene hvis overhovedet muligt have redet turen igennem

Gælder alle officials:

Man vender ikke om for at tage en forhindring, man har haft et stop på, med mindre det er et  spring, der ikke kan rides uden om.

Vejledning for jagtlæggere:

Jagtlæggeren skal i god tid før bygningen af jagten aftale leveringen/modtagelse af drikkevarer til både jagtbygningen og jagten med klubbens kasser eller det bestyrelsesmedlem der har ansvaret for levering.

En jaglægger skal gøre sig bekendt med de råd, vink og anbefalinger, der gives her på hjemmesiden under fanen Ud i naturen.

Jagtlæggeren skal indhente godkendelse af ruten samt placering af forhindringer hos den/de lodejer, der lægger areal til arrangementet.

Ligeledes skal der indhentes kørselstilladelse både til udlægning og senere indsamling af forhindringsmaterialet samt kørsel af publikum i området.

Jagtlæggeren skal i god tid aftale tidpunkt for bygning af jagten med klubbens materielforvalter samt bestyrelses/sikkerheds repræsentanten.

Jagtlæggeren skal ligeledes i god tid før bygningen af jagten aftale leveringen/modtagelse af drikkevarer til både jagtbygningen og jagten med klubbens kasser eller bestyrelsesmedlem Bjarne Mørup.