Hubertusjagt i Jydsk Jagtrideklub.

Hubertusjagten er den traditionelle og sidste jagtridning i året. Jagten gennemføres som en tællende jagt på lige fod med de foregående jagter i året. Jagten markerer således afslutning på "Jagtåret"; men i modsætning til de tidligere jagter er det under denne jagt, at man skal finde/kåre årets Hubertusvinder.

For at deltage i denne jagt skal man opfylde følgende:

  • Hubertusjagten er åben for alle medlemmer og indbudte gæster, der har redet mindst 2 jagter i indeværende år uanset klub
  • I det afsluttende ridt om rævehalen er deltagelse begrænset til de medlemmer af Jydsk Jagtrideklub, der har fuldført Hubertusjagten og mindst 2 tidligere, tællende jagter i indeværende år i Jydsk Jagtrideklub.
  • Har tilmeldt sig til Hubertusfesten
  • Er fyldt 16 år.

Det afsluttende ridt om rævehalen:

Det afsluttende ridt om rævehalen foregår som et opløb over en markeret strækning på ikke under 1000 meter.

På mållinjen er der placeret 2 rævehaler på hver sin pæl/stok i ca. 1. meter over terræn og i en afstand på ca. 5 meter.

Den ene rævehale, den ægte, er forsynet med en rød sløjfe, som dog ikke kan ses før man har rævehalen i hånden.

Den rytter, der under opløbet fanger og holder denne rævehale er årets Hubertusvinder.

Fanger og holder man den anden rævehale, har man vundet årets trøste "lommelærke" til ejendom.

Fanges der kun en rævehale vil denne altid være hubertusvinderen, selvom det er den falske rævehale der fanges og "trøste" præmien udgår derefter.

Tilridningen til rævehalerne må foregå i alle gangarter.

Hesten skal være i bevægelse når rytteren tager rævehalen. 

Har rytteren passeret mållinjen uden at fange en af rævehalerne er det ikke tilladt at vende om og tilride på ny.

Årets Hubertusvinder følges til den afsluttende parade af feltets 2 ræve. Her udråbes Hubertusvinderen officielt samt får tildelt et hestedækken, der er broderet med årstal.

Under den efterfølgende Hubertusfest fejres vinderen efter faste "rytter traditioner".